همراه با مجتبی شکوری

  • فصل دوم- حال خوب (۴) – جنگجوی اندوهگین (افسردگی)

    مقدمه در ادامه متن های سلسله گفتارهای آقای دکتر مجتبی شکوری، به قسمت سوم از سری برنامه های “حالِ خوب” می رسیم که بیشتر به موضوع روشهای شناخت و درمان عمیق افسردگی می پردازد. در قسمت قبل گفتیم که ما باید رنج های خودرا بپذیریم و با آنها مواجه شویم. کوهها با هم اند و […]

  • لیست کتابهای پیشنهادی آقای دکتر مجتبی شکوری

    دوستان عزیز سلام. امیدوارم که حالتون خوبِ خوب باشه! این لیست، لیستِ کتابهایی است که در هر برنامه کتاب باز، یا سخنرانی های جداگانه، آقای مجتبی شکوری آنها را معرفی کرده اند. شاید این لیست به شما هم کمک کند که کتابخانه خود را غنی تر کنید! ضمنا با کلیک روی اسم هر کتاب، شما […]

  • فصل دوم- قسمت سوم (۳)- حال خوب، تنهایی، اندوه

    مقدمه حال من را مجتبی شکوری تغییر داد. در لحظاتی به دادم رسید که فکر می کردم به تهِ خط رسیده ام و دیگر توانی ندارم. برای اینکه حرفهایش یادم نرود و جدا از صدای زندگی بخشش، به حرفهایش به صورت فایل متنی نیز درسترسی داشته باشم، بر آن شدم تا قسمتهای تأثیر گذار سخنرانی […]

طراحی و پشتیبانی : ف.کوثری